Shadow

Phrases

How To Ask For Help In Japanese

How To Ask For Help In Japanese

Phrases
1. Help me! - 手伝ってくれ! ( tetsudatte kure.) 2. I need your help. - あなたのお力が必要なんです./助けてほしいんです. (anata no ochikara ga hitsuyou nan desu./tasukete hoshiin desu.) 3. Will you help me? - 助けてくれますか?/助けていただけないでしょうか? ( tasukete kuremasu ka./tasukete itadakenai deshou ka.) 4. I have a favor to ask of you. - 君に一つお願いがあるのだ. ( kimi ni hitotsu onegai ga aru no da.) 5. I need your help right away. - 今すぐあなたの助けが要る. ( ima sugu anata no tasuke ga iru.) 6. Help me, will you? - 手伝って. お願いだ. ( tetsudatte. Onegai da.) 7. Can’t you help me with this? - これ、手伝ってくれないのか? (kore, tetsudatte kurenai no ka.) 8. I shall want your help tonight. 今晩は君の手を借りるかもしれないよ. ( konban wa kimi no te o kariru kamoshirenai yo. ) 9. I’m in big trouble. - 困ったことになりました. ( komatta koto ni narimashita. ) 10. I could really...